ข้อควรรู้ก่อนหางาน ธนาคาร 

CategoriesLifestyleTagged

หลาย ๆ คนอาจจะเข้าใจได้ว่า งานธนาคารเป็นงานที่เกี่ยวกับฝากและถอนเงินหรือการเปิดบัญชี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ได้แค่การบริการนี้อย่างเดียว แต่อย่างมีการบริการในรูปแบบอื่น ๆ อีกโดยจะมีอยู่หลายตำแหน่งที่เปิดรับพนักงานเข้าไปทำงาน หากใคร หางาน ธนาคาร อยู่นั้น จะต้องมีสิ่งที่ควรจะรู้ก่อน ในบทความจะมากล่าวถึงข้อควรรู้เกี่ยวกับงานธนาคารให้ทุกคนได้รู้จัก 

ผู้ที่ทำงานธนาคารต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 

ผู้สมัครที่กำลังมองหางาน ธนาคาร จะต้องมีคุณสมบัติที่ทางธนาคารได้กำหนด ซึ่งงานธนาคารไม่ได้มีแค่งานที่ใหบริการเกี่ยวกับการถอนเงินหรือรับฝากเงิน แต่ยังมีงานประเภทอื่น ๆ ในสายงานด้านธนาคาร สามารถกล่าวถึงคุณสมบัติที่มีได้ดังต่อไปนี้ 

 • ต้องมีบุคลิกภาพที่ดีและมีความน่าเชื่อถือ 
 • มีความอดทน ขยันในการทำงาน 
 • ทำงานใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี 
 • มีความสามารถและความรู้ซึ่งตรงกับงานในตำแหน่งที่ทำ 
 • รักการบริการ 
 • สื่อสารกับผู้อื่นได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
 • รอบคอบและละเอียดในเรื่องของการจัดการข้อมูล 

งานธนาคาร มีลักษณะงานเป็นอย่างไร 

ลักษณะของงานธนาคารที่ต้องรู้เมื่อคุณกำลังหางาน ธนาคาร มีอยู่หลายลักษณะที่ต้องทำหลังจากที่สมัครและเข้าทำงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่รับฝากเงิน ถอนเงิน งานเกี่ยวกับการเปิดและปิดบัญชีแล้ว ยังมีงานอื่น ๆ อีกมากมายที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ โดยสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

 • หาลูกค้าที่พร้อมสำหรับการประกันชีวิต การทำประกันภัย การลงทุน เมื่อหาได้ก็ให้ลูกค้าเหล่านี้มาใช้บริการกับทางธนาคาร 
 • ให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงความรู้เบื้องต้นด้านการเงิน 
 • มีการประสานงานติดต่อในเรื่องของข้อมูลรายรับ-รายจ่ายต่อคนที่เป็นคู่ค้า  
 • ติดตามและควบคุมบัญชีของคนที่เป็นลูกหนี้ 
 • บริการในเรื่องของบัญชี ทั้งการเปิดบัญชีและปิดบัญชี 
 • บริการด้านการเงินแก่ลูกค้า 
 • รับผิดชอบเรื่องการของทำรายการที่เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินอันเป็นรายการที่จัดอยู่เป็นประจำทุกวัน 
 • วิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับการบริหารทั้งด้านการเงินและเงินทุน 

จากบทความจะทำให้คนที่หางาน ธนาคาร ได้รู้ว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างในการทำงานรูปแบบนี้ ซึ่งงานธนาคารจะมีอยู่หลายตำแหน่งที่เปิดรับสมัครไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่เปิดหรือปิดบัญชีลูกค้า การบริหารด้านการเงิน การทำธุรกรรมทางด้านการเงิน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งก็จะต่างกัน อยู่ที่ว่าผู้สมัครมีความสามารถในด้านใด ก็ให้เลือกงานที่เหมาะสม หากเลือกตำแหน่งงานที่ผิดอาจจะเกิดปัญหาการทำงานในอนาคตได้ 

About the author