ทำไมอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ “เครื่อง กำจัด ความชื้น” ถึงมีความสำคัญ

CategoriesLifestyleTagged

อุตสาหกรรมนั้นมีหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างมาก เพราะว่าแต่ละอุตสาหกรรมนั้นการควบคุมความชื้นนั้นมีความสำคัญอย่างมาก และ จะต้องมีการเลือกใช้เครื่อง กำจัด ความชื้นไว้ภายในอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน  ซึ่งจะมีหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างมากที่จะต้องใช้เครื่อง กำจัด ความชื้น ด้วยเช่นกัน และ หนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญมากดด้วยเช่นกันนั้นคือ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ “ความสำคัญของเครื่องกำจัดความชื้น” ภายในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นั้นจึงมีความสำคัญ

การป้องกันไฟฟ้าสถิต

            ไฟฟ้าสถิต และ ความชื้นนั้นมีค่าความสัมพันธ์กันอย่างมาก โดยภายในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะต้องมีการควบคุมความชื้นไว้ นั้นก็เพราะว่าหากว่ามีค่าความชื้นภายในอากาศนั้นต่ำกว่า 45 RH แต่จะยังไม่มากพอ แต่ถ้าหากว่าค่าความชื้นนั้นมากกว่า 55 RH   นั้นจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ และส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่มีการผลิต ภายในจะต้องควบคุมความชื้นเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์จากไฟฟ้าสถิตนั้นเอง

คุณภาพของ ”สินค้า”

            ความชื้นนั้นมีค่าความสัมพันธ์ต่อสิ่งรอบข้างอย่างมาก ดังนั้นภายในอุตสาหกรรมนั้นจึงได้มีการควบคุมความชื้น และ ใช้เครื่อง กำจัด ความชื้น ไว้ภายในอุตสาหกรรมและห้องการผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน นั้นก็เพราะว่าค่าของความชื้นนั้นส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพของสินค้าด้วยเช่นกัน  ดังนั้นในเรื่องของคุณภาพนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าความชื้นนั้นจะส่งผลให้คุณภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกผลิตขึ้นจากค่าความชื้นที่ไม่ได้มาตรฐานนั้น มีมาตรฐานการผลิตที่ไม่ดี ส่งผลให้การใช้งานนั้นเกิดปัญหาตามมาด้วยเช่นกัน

อุบัติเหตุ

            อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของ “อุบัติเหตุ” นั้นก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งอุบัติเหตุนั้นสามารถที่จะเกิดปัญหาขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะความชื้นกับเรื่องของไฟฟ้าที่อาจจะเกิดอันตายขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจร  หรือ แม้แต่ในเรื่องของ การเกิดไฟไหม้จากการที่เกิดความชื้นส่งผลเสียหายต่อเครื่องจักร ซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างมากด้วยเช่นกัน  ดังนั้นนั้นจึงทำให้ภายในอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีการป้องกันอุตสาหกรรมด้วยการเลือกใช้เครื่อง กำจัด ความชื้น เพื่อให้ปลอดภัยต่อทั้งตัวพนักงาน และ ทรัพย์สินของอุตสาหกรรม

ป้องกันฝุ่น และ อากาศที่มีปัญหา

            อีกเรื่องมี่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ “ฝุ่น” เพราะว่าฝุ่นนั้นจะส่งผลเสียต่อการผลิตอย่างมาก และ หนึ่งในปัญหาที่จะทำให้การเกิดฝุ่นได้นั้นคือการที่ความชื้นนั้นกลั่นตัวเป็นน้ำ และ ทำให้เกิดละอองน้ำ และ ฝุ่นเอาได้ ซึ่งจะส่งในปัญหาในการผลิตได้มากขึ้น และที่สำคัญนั้นจะส่งผลต่อคุณภาพของการผลิตได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเพื่อป้องกันฝุ่น และ ปัญหาดังกล่าวนั้นจึงทำให้มีการเลือกใช้ เครื่อง กำจัด ความชื้น เพื่อช่วยป้องกันในเรื่องของฝุ่น ที่อาจจะเกิดขึ้น และ ส่งผลต่อการผลิตด้วยเช่นกัน

                ดังนั้นจะเห็นว่าความสำคัญของการเลือกใช้ เครื่อง กำจัด ความชื้น นั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะว่ามีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตที่ดี และ มีมาตรฐานนั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  ซึ่งไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นแต่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเลือกใช้เครื่อง กำจัด ความชื้นนั้นควรเลือกใช้เครื่อง กำจัด ความชื้น ที่ดี และ มีมาตรฐานมากกว่าที่จะเลือกราคาที่ถูกมากกว่า

About the author