ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ มีประโยชน์อย่างไร

CategoriesMedicineTagged

เมื่อโลกเจริญขึ้นกว่าเดิมการรักษาและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อรักษาโรค ก็มีความทันสมัยและเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น ทำให้ทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับการพยาบาลที่ดีที่สุด เช่นศูนย์ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ซึ่งมีให้บริการแทบทุกจังหวัด ก็เป็นตัวช่วยหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนได้มาก โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว

และการตรวจสุขภาพกับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ก็มีอุปกรณ์หลายอย่างเหมือนกับโรงพยาบาล สามารถที่จะตรวจโรคได้ครบถ้วนมากขึ้น ก่อนอื่นเรามาดูว่าการตรวจสุขภาพกับบริการตรวจสุขภาพแบบเคลื่อนที่นั้นมีประโยชน์อย่างไร และเพราะอะไรเราจึงความควรตรวจสุขภาพกับบริการนี้ด้วย

1.เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ

การตรวจสุขภาพจะช่วยให้รู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ ในร่างกายของเราได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงในการทำงานอยู่แล้ว เช่นการทำงานกับโรงงานอุตสาหกรรม ที่อาจจะต้องเจอกับสารเคมีบ่อยๆ การทำงานเกี่ยวกับเสียงที่ส่งผลกระทบกับประสาทหู แม้แต่การทำนาเองก็ตาม ก็มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาด้านสุขภาพได้เช่นกันจากการใช้สารเคมี โดยศูนย์ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จะช่วยประเมินความเสี่ยงของโรคเหล่านี้ได้

2.เพื่อหาทางเฝ้าระวัง

หากพบว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค แต่ยังไม่ปรากฏเด่นชัด แพทย์ก็อาจจะหาทางงป้องกันให้กับผู้ป่วยด้วย เช่นการแนะนำให้ออกห่างจากสถานที่ที่มีความเสี่ยง หรือแม้แต่การเปลี่ยนงานที่ดีกว่า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเป็นหนักกว่าเดิม เป็นต้น

3.เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ข้อดีของการมีบริการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ก็คือทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้หมด ทำให้ได้รู้เกี่ยวกับสุขภาพของตัวเอง พร้อมทั้งวิธีการในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องจากแพทย์ที่มีความชำนาญในเรื่องนี้  ช่วยทำให้ห่างไกลจากโรคร้ายได้ ดังนั้นการตรวจสุขภาพจึงสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการตรวจแบบใดก็ตาม

ถึงแม้เราอาจจะไม่ได้เจอกับความเสี่ยงโดยปรกติ แต่ก็อย่าลืมมีความเสี่ยงที่มาแบบคุกคามด้วย ซึ่งความเสี่ยงแบบนี้นี่เอง ที่อาจจะทำให้เราได้รับอันตรายโดยไม่รู้ตัว เช่นปัญหาฝุ่นพิษในเมืองหลายๆ จังหวัดที่ระบาดหนักกันอยู่ ก็เป็นความเสี่ยงแบบคุกคามเช่นกัน บางทีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ก็อาจจะทำให้เราได้รับความเสี่ยงโดยที่ไม่รู้ตัว เช่นความเสี่ยงจากสารเคมีที่ลอยมาในอากาศ ความเสี่ยงของเชื้อโรคจากแหล่งที่สกปรก

จะเห็นว่าอันตรายที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการเกิดโรคนั้นมีหลายชนิด กาตรวจสุขภาพกับศูนย์ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จะเป็นการลดความเสี่ยงเหล่านี้ลงได้

และการตรวจสุขภาพกับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่นั้น ปัจจุบันก็ถือว่าสามารถตรวจได้ครบมากยิ่งขึ้น โดยบริการที่สามารถตรวจได้แก่

-การตรวจสุขภาพเพื่อเริ่มงาน

-การตรวจสุขภาพประจำปี

-การตรวจเพื่อไปต่างประเทศ

-การตรวจเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรค

-การตรวจตามปัจจัยเสี่ยง

-การตรวจเพื่อขอใบรับรองแพทย์

ดังนั้นหากมีบริการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ ของศูนย์ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ก็อยากจะให้ทุกคนไปใช้บริการ เพราะอย่างน้อยก็จะช่วยให้รู้เกี่ยวกับสุขภาพตัวเอง เพื่อที่จะเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตแบบใหม่ให้ดีขึ้น และป้องกันไม่ให้โรคร้ายเกิดกับตัวเราด้วย

About the author