เครื่องฟอกอากาศช่วยทำหน้าที่อะไร

CategoriesLifestyleTagged

ตั้งแต่ที่มีข่าวเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศหนักขึ้นกว่าเดิม คนก็เริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้น หันมาป้องกันตัวเองอย่างจริงจัง เช่น ก่อนออกจากบ้านก็ต้องเตรียมหน้ากากอนามัยเอาไว้ก่อน เพื่อไม่ให้เจอกับฝุ่นละอองที่เป็นพิษ ในบ้านก็ต้องมี เครื่องฟอกอากาศ ติดเอาไว้ด้วย เพื่อไม่ให้ฝุ่นที่เป็นพิษเข้าสู่ร่างกายขณะที่นอน

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะได้เครื่องฟอกเอามาไว้ติดบ้านบ้าง ก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของเครื่องฟอกเสียก่อนว่าสำคัญอย่างไร เพื่อที่จะได้เอาไปเลือกซื้อได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากคุณสมบัติของเครื่องฟอกแต่ละแบบแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเข้าใจการทำงานของ เครื่องฟอกอากาศ ก่อน จะช่วยให้คุณเลือกเครื่องฟอกได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

หน้าที่หลักของเครื่องฟอกอากาศ

หน้าที่หลักของเครื่องฟอกอากาศ จะเป็นเหมือนกับตัวกลางที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนอากาศที่ไม่สะอาด ไม่บริสุทธิ์ ให้กลายเป็นอากาศที่บริสุทธิ์เป็นประโยชน์กับร่างกาย โดยเครื่องฟอกจะทำหน้าที่ในการดักจับฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศ ทั้งที่มองเห็นด้วยตาเปล่าและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

โดยสิ่งที่เครื่องฟอกทุกชนิดต้องสามารถดักจับได้ก็คือ ฝุ่นละออง กลิ่น ไวรัส และเชื้อโรค แต่เครื่องฟอกที่สามารถดักจับอนุภาคเล็กๆ ได้ก็ต้องเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงพอสมควร

ส่วนประกอบหลักของเครื่องฟอกอากาศ

การทำงานของ เครื่องฟอกอากาศ จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักๆ ดังต่อไปนี้คือ

1.แผ่นฟอกอากาศ

จะทำหน้าที่ในการดักจับฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศให้มาติดอยู่กับแผ่นกรอง โดยประสิทธิภาพของแผ่นฟอกนั้นจะแตกต่างกัน บางชนิดสามารถดักจับได้เฉพาะฝุ่นขนาดใหญ่เท่านั้น แต่บางชนิดก็สามารถดักจับได้ทั้งหมด ทั้งฝุ่นและเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ว่าต้องการอยากจะได้เครื่องฟอกแบบไหนเอาไว้ใช้งาน

2.ระบบพ่น

ระบบพ่นจะเป็นลักษณะการทำงานที่เหมือนกับเครื่องปรับอากาศ ที่จะพ่นอากาศที่ผ่านการกรองออกมาให้เราได้สูดเข้าสู่ร่างกาย โดยผู้ใช้จะรู้สึกถึงความแตกต่างของการเปิดเครื่องฟอกกับที่ไม่ได้เปิดเครื่องฟอก ว่าคุณภาพของอากาศแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งเมื่อร่างกายของเราสูดอากาศที่ผ่านการกรองเข้าสู่ร่างกาย จะช่วยให้ระบบการทำงานของร่างกายทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากคนที่มีอาการเกี่ยวกับฝุ่น เช่น ภูมิแพ้ อาการเหล่านี้ก็จะดีขึ้นทันทีเมื่อได้นอนในห้องที่มี เครื่องฟอกอากาศ ติดตั้งไว้

สรุปเครื่องฟอกอากาศ จะเป็นหรือไม่

ด้วยสถานการณ์ในสังคมที่เจออยู่ทุกวันนี้ ทำให้เราไม่สามารถมองข้ามเรื่องของปัญหาฝุ่นได้เลย เพราะมีหลายคนแล้วที่เกิดความชะล่าใจแล้วไม่ป้องกันตัว จนมารู้ตัวอีกทีตัวเองก็เข้าโรงพยาบาลเสียแล้ว ดังนั้นวิธีการป้องกันเอาไว้ก่อน จะช่วยให้คุณไม่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจด้วย

ดังนั้นการหา เครื่องฟอกอากาศ ติดเอาไว้ในบ้านสักเครื่อง จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพของงเราเอง และในวันนี้ก็ยังมีโรคระบาดตามมาอีกด้วย หากไม่มีเครื่องที่ใช้ฟอกอากาศติดตั้งอยู่ล่ะก็ นอกจากเราจะเสี่ยงต่อการป่วยจากฝุ่นละอองที่เป็นพิษแล้ว ยังเสี่ยงที่จะติดโรคได้ง่ายด้วย

About the author