Day: December 18, 2020

Categories Blog

ข้อควรระวังในการโรยตัวทาสี

ในปัจจุบันการสร้างอาคารสูงได้รับความนิยมอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลที่ใครต่างก็รู้กันดี นั่นคือเนื้อที่ของเมืองหลวงหรือย่านที่เจริญมีจำกัด หากต้องการเพิ่มพื้นที่ต้องเพิ่มในแนวดิ่งเท่านั้น เมื่อสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายได้แก่การตกแต่งอาคารและทาสี เชื่อได้เลยว่าหลายคนคงเคยเห็นผู้ปฏิบัติงานโรยตัวทาสีตามอาคารสูงต่างๆ และคงสงสัยใช่หรือไม่ว่าการโรยตัวเพื่อทาสีต้องใช้ความระมัดระวังในจุดใดบ้าง 1.ตรวจสอบอุปกรณ์เซฟตี้ สำหรับการโรยตัวเพื่อทาสีบนตึกสูงนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคืออุปกรณ์เซฟตี้ อันประกอบไปด้วย RACK และ ASCENSION ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมความเร็วของผู้โรยตัวลง และล็อกในจุดที่ต้องการหยุด โดยสองอุปกรณ์นี้จะทำงานสอดประสานกัน หาก RACK  และ ASCENSION เสื่อมสภาพหรือขาดการตรวจเช็คอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่โรยตัวได้ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ช่วยพยุงตัวและดูดกระจก ซึ่งหากว่าอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งดังที่กล่าวมานี้เสื่อมสภาพไปย่อมก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่โรยตัวอย่างแน่นอน 2.ความถูกต้องของเงื่อนที่ใช้ผูกเพื่อโรยตัว…