Tag: น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าองุ่น

Categories Lifestyle

ส่วนประกอบที่สำคัญของบุหรี่ไฟฟ้าประเภท POD

บุหรี่ไฟฟ้าประเภท POD คือ บุหรี่ไฟฟ้าที่มีลักษณะรูปแบบใหม่ ที่มีขนาดที่เล็กกะทัดรัด ใช้งานง่าย เล็กกว่าบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปประเภทอื่นๆ และถือได้ว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่มาเปลี่ยนเป็นบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าในท้องตลาดปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงมีขนาดที่ใหญ่ เมื่อเทียบกับบุหรี่มวนที่เคยสูบกันมาในอดีต ทำให้บางคนไม่อยากที่จะต้องถือกล่องบุหรี่ไฟฟ้าไปไหนมาไหนเพราะว่ารู้สึกเกะกะ และมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับบุหรี่มวน ส่วนประกอบที่สำคัญของบุหรี่ไฟฟ้าประเภท POD คือ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งตัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ผู้สูบจะเป็นคนเลือกได้ตามที่ตนเองต้องการ กล่าวคือ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า จะเป็นสารที่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ ทั้งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ รสผลไม้ รสขนมหวาน หรือแม้กระทั่งสารที่ให้ความรู้สึกเย็น มีจำหน่ายตั้งแต่ราคาหลักร้อยจนถึงหลักพันต้นๆ…