Tag: เครื่องฟอกอากาศ

Categories Lifestyle

เครื่องฟอกอากาศช่วยทำหน้าที่อะไร

ตั้งแต่ที่มีข่าวเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศหนักขึ้นกว่าเดิม คนก็เริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้น หันมาป้องกันตัวเองอย่างจริงจัง เช่น ก่อนออกจากบ้านก็ต้องเตรียมหน้ากากอนามัยเอาไว้ก่อน เพื่อไม่ให้เจอกับฝุ่นละอองที่เป็นพิษ ในบ้านก็ต้องมี เครื่องฟอกอากาศ ติดเอาไว้ด้วย เพื่อไม่ให้ฝุ่นที่เป็นพิษเข้าสู่ร่างกายขณะที่นอน สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะได้เครื่องฟอกเอามาไว้ติดบ้านบ้าง ก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของเครื่องฟอกเสียก่อนว่าสำคัญอย่างไร เพื่อที่จะได้เอาไปเลือกซื้อได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากคุณสมบัติของเครื่องฟอกแต่ละแบบแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเข้าใจการทำงานของ เครื่องฟอกอากาศ ก่อน จะช่วยให้คุณเลือกเครื่องฟอกได้เหมาะสมยิ่งขึ้น หน้าที่หลักของเครื่องฟอกอากาศ หน้าที่หลักของเครื่องฟอกอากาศ จะเป็นเหมือนกับตัวกลางที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนอากาศที่ไม่สะอาด ไม่บริสุทธิ์ ให้กลายเป็นอากาศที่บริสุทธิ์เป็นประโยชน์กับร่างกาย โดยเครื่องฟอกจะทำหน้าที่ในการดักจับฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศ ทั้งที่มองเห็นด้วยตาเปล่าและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า…